Szájsebészet

Foghúzás

Amennyiben a fog már olyan mértékben károsodott, hogy nincs lehetőségünk megmenteni, úgy a fog eltávolítása mellett döntünk. Orvosaink nagyfokú precizitással végeznek szájsebészeti munkákat, így a fog eltávolítása közbeni trauma legtöbbször minimális, az utólagos gyógyulási időt és fájdalmat ezáltal a lehető legkisebbre csökkentjük.

A bölcsességfogak előtörésük közben/után problémássá válhatnak. Sok esetben egy bölcsességfog az elhelyezkedése miatt nem tisztítható, a rágásban nem vesz részt, sőt rossz pozíciója sérüléseket is okozhat a lágyrészeken. Akár már előtörésük során a körülöttük lévő íny gyulladttá válhat. Amennyiben ilyen (nem elégségesen tisztítható, nem megfelelő pozíciójú) bölcsességfog van jelen, azt még egészséges, nem szuvas, gyulladt állapotában érdemes eltávolítani, mert az el nem távolított és a fogsorba beilleszkedni nem tudó fogak rengeteg problémát okoznak a későbbiekben. A mellettük lévő fogak épségét is veszélyeztethetik, előrehaladott esetben a mellettük lévő fogak eltávolítása is elkerülhetetlenné válhat. A bölcsességfogak eltávolítása előtt minden esetben röntgenfelvételt készítünk.

Minden fog eltávolítása helyi érzéstelenítésben történik. Kérjük, hogy orvosaink utasításait a foghúzás után minden esetben tartsák be!

Műtéti foghúzás

A műtéti foghúzás akkor szükséges, ha egyszerű, feltárás nélküli eljárással, a fog, vagy gyökér valamely oknál fogva nem távolítható el. Ilyen ok lehet a foggyökér mélyen fekvő, akár ínnyel, csonttal fedett helyzete, egy nagymértékben, a csontszint alatt elszuvasodott fogmaradvány, vagy egyéb anatómiai akadályok. Az eljárás során műtéti feltárást alkalmazunk, amely során hozzáférést biztosítunk az eltávolítandó képletekhez, és ügyelünk arra, hogy a lehető legkisebb műtéti terhelést okozzunk.

 

Bölcsességfog műtéti eltávolítása

Előfordul, hogy a bölcsességfogak előtörésük közben és/vagy az előtörésben való akadályozottság miatt problémássá, körülöttük az íny gyulladttá válik (pericoronitis), sőt még a csontban is kialakulhatnak különböző kórképek (cysta, osteomyelitis). Ilyenkor akár a még ínnyel, csonttal borított, egészséges bölcsességfogat is eltávolítjuk, megelőzve ezzel a később kialakuló elváltozásokat. Azokat a bölcsességfogakat, melyek már előtörtek, és a fog koronai része a szájüregben helyezkedik el, nagyobb műtét nélkül, csak szájsebészeti kézi eszközök (pl.: fogó) segítségével próbáljuk eltávolítani. Amennyiben a bölcsességfog koronája még ínnyel fedett, annak eltávolítását műtéti feltárásban végezzük. Bölcsességfogak eltávolítása előtt minden esetben röntgenfelvételt készítünk, így tájékozódunk az esetleges rendellenes gyökerekről, fontos anatómiai képletek elhelyezkedéséről. A műtét végén a műtéti sebet varrattal látjuk el, ezzel biztosítjuk a gyors gyógyulását.

Műtéti eljárások során kérjük, hogy orvosaink utasításait minden esetben tartsák be!

Foghúzás utáni utasítások

Legfontosabb szabály, hogy foghúzás után a fog helyét ne szívogassák, ne öblögessenek, ne köpjenek! A foghúzás helyén keletkezett vérömleny szervül, ez tud a későbbiekben vázat adni a csont gyógyulásának. Ha ez a véralvadék a szájüregben lévő szívó hatásra (szívogatás, öblögetés, köpés során keletkezik) elmozdul a helyéről, szétesik és a húzás helye nem gyógyul megfelelően, begyulladhat, és rövid időn belül rendkívül fájdalmassá válhat.

Az érzéstelenítő injekció hatásának elmúltáig kérjük ne egyen semmit!

Továbbá cigarettázni, alkoholt fogyasztani árt a gyógyulásnak, kérjük tejterméket (bármilyen élőkultúrát tartalmazó ételt), apró, magos ételeket se fogyasszanak!

A foghúzás estéjén a seb felszínéről a lepedéket óvatosan törölje le. A seb hámosodásáig csak ultrasoft (speciális, műtét után ajánlatos) fogkefével, fogkrém használata nélkül óvatosan tisztítsa! A seb hámosodását követően, óvatosan tisztíthatja a sebet a megszokott módon. Használhat antibakteriális (klórhexidin) tartalmú szájvizet (Corsodyl, Curasept). Ekkor is tilos azonban az öblögetés! A szájvizet tartsa a szájában 1-2 percig, majd a köpés szívóhatása nélkül, ”csurgassa” ki.

A jó szájhigiéné elengedhetetlen a megfelelő sebgyógyuláshoz.

Arcüregzárás

Fogeltávolítás során sok esetben a felső rágófogak gyökerei nagyon közel fekszenek az arcüreghez. Amikor a fogak gyökerei és az arcüreg között nagyon vékony a csontlemez, vagy csont nélküli arcüreg-nyálkahártya választja el a fogmedret az arcüregtől, fogeltávolítást követően az arcüreg megnyílhat. Ilyenkor kommunikáció alakul ki az arcüreg és a szájüreg között, amit minden esetben, a lehető leggyorsabban zárni kell, ellenkező esetben súlyos arcüreggyulladás alakulhat ki. Az arcüregzárás során precíz lebenykészítéssel, varratokkal a seb teljesen zárva lesz.

Ha foghúzás során közel van a fogmederhez az arcüreg, de nem nyílik meg, vagy ha megnyílik és arcüregzárást kell elvégezni, orrot fújni, tüsszenteni két hétig tilos! (tüsszentési inger esetében a ”tüsszentés” nyitott szájjal, szájon keresztül történjen)

Gyökércsúcs rezekció

Ezt a beavatkozást olyan megfelelően gyökérkezelt fogakon végezzük, amelyeknél a gyökércsúcs közelében gyulladás alakult ki a jó minőségű gyökérkezelés, gyökértömés ellenére. A gyökerek végének utolsó pár milliméterén nagyszámmal találhatóak szűk, fogorvosi eszközök számára átjárhatatlan, de a baktériumok számára könnyen benépesíthető csatornák. Sor kerülhet még rezekcióra, hibás gyökértömések korrigálása esetén, ha a gyökér vége anatómiai, vagy egyéb akadály miatt a gyökérkezelés folyamán nem hozzáférhető. Gyökércsúcson megjelenő, perzisztáló ciszták, gyulladások ellen a rezekció, más néven gyökércsúcs amputáció lehet a megoldás.

A helyi érzéstelenítést követően, a műtét során lebenykészítéssel, műtéti feltárásában hozzáférést biztosítunk a gyökécsúcs területéhez. Itt minden gyulladt, fertőzést fenntartó szövetet eltávolítunk, és a gyökér végéből levágunk, szükség esetén a gyökér végét különféle speciális anyaggal vonjuk be. Mint minden szájsebészeti feltárásos műtét során, a rezekció esetében is varratokkal látjuk el a műtéti területet a gyors és jó gyógyulás érdekében.

A műtétet követően, kérjük szigorúan tartsák be orvosaink utasításait!