Konzerváló fogászat


Fogmegtartó/konzerváló kezelések körébe tartozik minden olyan beavatkozás, amely az ép fogak megőrzését szolgálja. Ilyenek a tömések, inlayek/onlayek, gyökérkezelések, barázdazárás.

Fog anatómiája röviden

A fogak, fogágy felépítését az alábbi ábra szemlélteti. A fogat két részre lehet osztani: koronai rész és gyökér rész.

A koronai részen a fog felszínét zománc borítja, ami egy nagyon ellenálló, kemény anyag. Rágófogaknál a fog közepén, a csücskök között foglal helyet a barázdarendszer. Amikora barázdának anatómiája nem teszi lehetővé a tisztítást, ezért megszuvasodhat, vagy más kis mértékben meg is szuvasodott, barázdazárás válik szükségessé. A zománc alatt a dentin helyezkedik el, ez egy kevésbé kemény, ellenálló anyag, melyben nagyon kis méretű járatok, dentin csatornák helyezkednek el. Ha ezek szabaddá válnak, például szuvasodás, trauma, ínysorvadás vagy egyéb oknál fogva fog közepén elhelyezkedő fogbél felé, vezetik a hideg-meleg, édes ingereket a fogbél felé, és az ott elhelyezkedő idegek ezt érzékenység, fájdalom formájában jelzik.

A gyökér felszínét cement réteg borítja, ami a dentinhez hasonló keménységű anyag, viszont csatornák nem találhatóak benne. Ide kötődnek a fogágy tartó szalagjai, amik a csontban való tartását biztosítja a fogaknak. Sokszor a koronai részt borító zománc, és a gyökérfelszínt borító cement nincs szoros átfedésben egymással, vagy innen a cement réteg lekopik, és szabad dentin található ezen a területen. Ez okozhatja a fogak nyaki érzékenységét.

A fog közepén a fogbél helyezkedik el. Itt erek, idegek találhatóak, ettől ”élő” egy fog. A fogbél a koronai részen egy kamrában, más néven pulpakamrában helyezkedik el. A gyökerek felé kacskaringós csatornák vezetnek a fog végéig. Mivel ez egy zárt struktúra, ha külső ingerek (hideg, meleg, édes, baktériumok és toxinjaik) elérik a fogbelet, mint mindenhol máshol a szervezetben a fogbél is gyulladással válaszol. Viszont mivel a gyulladás során a megnövekvő szövetközti folyadék, duzzanat nem tud hova menni, ezért megnövekedett nyomás keletkezik a fogbélben. Ez jelentős fájdalommal jár. Ha ez a nyomásnövekedés egy szinten túl mutat, a fog vérkeringése leáll, és a fog elhal. Ilyenkor gyökérkezelés szükséges, hogy ezeket a holt tereket gyökértöméssel lezárjuk, így nem táplálódik a csont felé a fogban megbújó baktérium, ami gyulladást okozhat.

A fog szuvasodása során sok ideig, amíg elég mély nem lesz, nem jár tünettel, fájdalommal. Ezért nagyon fontos a gyakori, fél-egy évente történő fogászati kontroll vizsgálat.

A nagyon kis méretű, üreg nélküli szuvasodásokra fel tudjuk hívni a figyelmet, és ha ez kiválóan tisztítva van, nem lesz mélyebb szuvasodás belőle, akár vissza is mineralizálódik a kezdődő szuvasodás. Kis merétetű, de már üreggel járó szuvasodások korai felismerése csupán egy kisméretű, minimál invazív töméssel elláthatóak. Ezzel szemben, ha akkor jelentkezik, amikor a fog fáj, lehet nagy méretű foghiány áll már fenn, ez gyökérkezeléshez, akár fogelvesztéshez is vezethet!

Napjainkban használatos tömőanyag a fényre kötő, esztétikus kompozit. Kisebb és közepes méretű szuvasodások ellátására alkalmazható mind az elülső, mind a rágófogakban. Az anyag egyetlen nagy hátránya a zsugorodása, amit különféle technikákkal csökkenteni lehet, de nagyon nagy méretű szuvasodások esetében technikus által készített tömés (inlay/onlay) lehet a jó választás. Az Ön fogszínéhez, fogformájához igazodva esztétikus módon készül el. A tömőanyag rendkívül erősen és résmentesen tapad a fogszövethez, jó kopásállósággal rendelkezik. Fizikai tulajdonságai a zománchoz hasonlóak. Az így elkészült tömés rendkívül tartós és esztétikus. Letört elülső fogak esetén a fog direkt felépítéséhez is ilyen anyagot használunk, így mosolya újra ragyogó lehet!

Tömés készítésnek lépései

Amennyiben a fog érzékeny lenne, érzéstelenítést követően a szuvas rész eltávolításra kerül megfelelő fúrók alkalmazásával. Ezután a tömés mélységbeli kiterjedésétől függően úgynevezett alábélelő anyag kerül a kifúrt üreg alapjára. Így a nagyon mély kavitásoknál az idegkamra, melyhez a mély üreg esetén közel kerül a tömés, védve van. Ezt követően kerül elkészítésre a fogszínű tömés. Ehhez a kifúrt üreget kondícionálni kell. Ez egy sav, mely megérdesíti a fog felületét, hogy a tömés nagyobb felszínen tudjon tapadni. A kondícionáló zselé eltávolítását követően a bond (~ragasztó) anyag felvitele és LED lámpával történő megvilágítása következik. A kondicionálásnak és bondozásnak köszönhető a tömés mikroretenciós rögzülése a fogszövethez, így nem kell felesleges ép fogszövetet eltávolítani a tömés elkészítéséhez , mint a korábban alkalmazott amalgámtömés esetében.

A fogszínű tömőanyag felvitele rétegenként történik, melyeket külön-külön meg kell világítani. A töméskészítés zárófázisában megtörténik a tömésszélek lesimítása, majd az szembe lévő foggal való érintkezés ellenőrzése. A tömés a fényesre polírozással fejeződik be.

Betétek - inlay,onlay

Nagyobb méretű szuvasodások esetén, illetve gyökérkezelt fogak végleges ellátásakor esztétikus betétet helyezünk az előre előkészített üregbe. A betétet az előzetes lenyomatok alapján fogtechnikusaink készítik el, mely rendkívüli pontossággal illeszkedik az általunk kialakított üregbe. A betét egy speciális ragasztóanyag segítségével rögzül a fogba. Rendkívül pontos kontaktpontokat, valamint esztétikus és valódinak ható rágófelszín alakítható ki. Inlay-nek hívjuk, ha a betét kisebb méretű, a csücsköket nem foglalja magában, onlay-nek amikor valamelyik csücskét a fognak pótolni kell.

Ha a foghiány egy egyszerű töméssel tartósan már nem helyreállítható vagy igényesebb tömésre vágyik választhatja az inlay-t is. Strapabíróbb, tartósabb, jobb funkcionális és esztétikai értéke van. Mivel minden inlay egyénileg készített ezért több kezelési lépésre van szükség a fogorvosi rendelőben. Pl.: lenyomatra van szükség a felső és az alsó állkapocsról, ideiglenes tömésre az előkészített kavitásokba (üregekbe), stb. Ezek a munkák általában fogtechnikai laborban készülnek, tökéletesen anatómikus és esztétikus, anyagát tekintve lehet arany, kerámia, arany-kerámia, kompozit.

Előnye, hogy bármilyen fogszín színárnyalat utánozható, rendkívül pontosan illeszkedik az eredeti, megmaradt foghoz, kopásálló, nem törik, nem színeződik el, valamint élettartama többszöröse is lehet, mint a hagyományos töméseknek.