Gyermekfogászat

Gyermekfogászat

A gyermekek fogainak megfelelő fejlődését figyelemmel kísérjük, szükség esetén a tejfogak gondjait ellátjuk, valamint megbizonyosodunk arról, hogy a maradó fogak megfelelő időben, helyzetben, és egészségesen kinőnek. A gyermekek felé nagy türelmet és empátiát tanúsítunk, hogy örömmel jöjjenek a fogászatra, és zökkenőmentesen átessenek a szükséges kezeléseken.
Ha a gyermek bizalommal van a fogorvos, és a fogorvosi rendelő iránt, könnyebb a fogai épségét megőrizni. Ezért ajánljuk, hogy első alkalommal a gyermek, akár még nagyon pici korában jöjjön fogászatra a szülővel. Akkor is, amikor még kezelésre nincs szükség, akár kísérőként, akár kontrollvizsgálatra. Mi szívesen látjuk! Ez segíti ugyanis a rendelői környezet elfogadását, és bizalmának elnyerését.

Nagyon fontos gyermekeknél a prevenció, vagyis a fogainak károsodásának, rossz irányba fejlődésének megelőzése, a jó és pontos szájhigiénés szokások kialakítása.

Barázdazárás

A legalattomosabb, leggyakoribb és a fogat leghamarabb tönkretevő szuvasodás: a rágófelszíni barázdaszuvasodás. Fogváltási időszak során a maradó fogak elhelyezkedése, nehéz hozzáférése, és a gyermekek kevésbé precíz fogtisztítása miatt könnyen szuvasodnak. A maradó fogak többsége a fogváltás utáni 1-2 évben szuvasodik a legnagyobb mértékben.

Hogyan?

Az őrlőfogak rágófelszíni barázdái sok esetben homokóra alakúak, vagyis a felszínen tágabbak, aztán hirtelen szűkülnek, akár csak mikrométernyi rést képezve, még mélyebbre hatolva újra szélesedhet a barázda, vagy üregben is végződhet. Az őrlőfogak rágófelszíne nagyon egyedi és változó mélységű, gyakran mikroszkopikus repedések találhatók rajta. Ezek a barázdák keskenyebbek, mint a fogkefe sörtéi, így a barázdák mélyén meghúzódó lepedék károsíthatja a fogakat. A fogkefe szálai ide már nem érnek el, ez a terület fogmosás során nem tisztítható, viszont a baktériumok, és a baktériumok tápanyagai könnyedén bejutnak a legmélyebb zugokig. Ezután a baktériumok kívülről nem észlelhetően fertőznek, és akár nem is látható, meglepően mély szuvasodások alakulhatnak ki, aminek következményeképpen az ideg is fertőződhet, elpusztulhat.

A páciensek gyakran nem is sejtik, hogy a foguk szuvas, csak egy kis barna, felületesnek tűnő elszíneződést vesznek észre. Amint a fogorvos feltárja, láthatóvá válik a hatalmas, szinte az egész fogat felemésztő szuvasodás, amelynek eltávolítása után már csak  tátongó űr és rajta egy vékony zománcréteg marad vissza. Súlyos esetben nagy fertőzések, gyulladások alakulhatnak ki, sőt akár a fog elvesztése is lehet a következménye. Azért is nagyon fontos a gyakori fogorvosi kontrollvizsgálat, hogy a kezdődő folyamatokat korán lehessen ellátni!

Mi a barázdazárás?

A maradó fogak szuvasodása megelőzhető barázdazárással, ami az ép, illetve kismértékben szuvas barázdáknak egy speciális tömőanyaggal való lezárását jelenti.

A frissen előtörő fogak felszínét letisztítva – fúrás nélkül – különleges, nagy behatoló képességű tömőanyagot visz fel az orvos a fog felszínére, ami befolyik a barázdák mélyére, így elzárja a szuvasodást keltő lepedék bejutásának útját.

A barázdazárás hosszú évekig tartós marad, és garantálja az alatta levő fogállomány épségét.

Amennyiben barázdájuk nem tisztítható, a maradó fogakat előtörésük után célszerű rögtön barázdazárni. Előfordul, hogy pár hónapos késlekedés után sötét csíkok jelennek meg a fogak rágófelszínén. Ekkor ún. mikroinvazív technika segítségével kiterjesztett barázdazárás végezhető, amely a csíkok nagyon finom, vékony fúróval történő felszíni feltárását jelenti a legminimálisabb foganyag feláldozásával.

Célja a prevenció, azaz a megelőzés, hogy a barázdák feltöltésével megakadályozzuk a fog elszuvasodását.

Az első maradó fog megjelenésétől (kb. 6 éves kortól) javasolt. Az eljárás alkalmazásával a fogszuvasodásnak leginkább kitett barázdák mélységét csökkenthetjük, ezáltal a fog felszíne simábbá, és így könnyebben tisztíthatóvá válik. A barázdazárás különösen fontos szerepet tölt be a gyermekek fogai épségének megőrzésében.