Gyermekfogászat

Gyermekfogászat

A gyermekfogásnál a gyermekek fogainak megfelelő fejlődését kísérjük, szükség esetén a tejfogak gondjait ellátjuk, valamint megbizonyosodunk, hogy a maradó fogakt megfelelő időben, helyzetben, és egészségesen nőnek ki. A gyermekekkel szemben nagy türelmet és empátiát kell mutatni, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek a fogászatra, és zökkenőmentesen átessenek a fogászati kezeléseken.

Ha a gyermek bizalommal van a fogorvos, és a fogorvosi rendelő iránt, könnyebb fogainak épségét megőrizni. Ezért ajánljuk, hogy első alkalommal a gyermek, akár még nagyon pici korában jöjjön már fogászatra a szülővel, amikor még fogászati kezelésre nincs szükség, akár kísérőként, akár egy kontroll vizsgálatra. Ez segíti a gyermek hozzászokását a környezethez, és bizalmának elnyerését.

Nagyon fontos gyermekeknél a prevenció, vagyis a fogainak károsodásának, rossz irányba fejlődésének megelőzése, és a nagyon jó szájhigiénés szokások kialakítása.

Barázdazárás

A legveszélyesebb, leggyakoribb és a fogat leghamarabb tönkretevő szuvasodás: a rágófelszíni barázdaszuvasodás. Fogváltás során a maradó fogak elhelyezkedése, nehéz hozzáférése, és a gyermekek kevésbé precíz fogtisztítása miatt könnyen szuvasodnak. A maradó fogak többsége a fogváltás utáni 1-2 évben szuvasodnak a legnagyobb mértékben.

Hogyan?

Az őrlőfogak rágófelszíni barázdái sok esetben homokóra alakúak, vagyis a felszínen tágabbak, aztán hirtelen szűkülnek, akár csak mikrométernyi rést képezve, majd még mélyebbre hatolva újra szélesedik a barázda, akár egy üregben is végződhet. Az örlőfogak rágófelszíne, egyedi és változó mélységű, gyakran mikroszkopikus repedések találhatók rajta. Ezek a barázdák keskenyebbek, mint a fogkefe sörtéi, így a barázdák mélyén meghúzódó lepedék károsíthatja a fogakat. A fogkefe szálai ide már nem érnek el, ez a terület fogmosás során nem tisztítható, viszont a baktériumok, és a baktériumok tápanyagai könnyedén bejutnak a legmélyebb zugokig. Ezután a baktériumok kívülről nem észlelhetően megfertőznek, és kívülről akár nem is látható, meglepően mély szuvasodások alakulhatnak ki, aminek következménye képpen akár az ideg is befertőződhet, elpusztulhat.

A páciensek gyakran nem is sejtik, hogy a foguk szuvas, csak egy kis barna, felületesnek tűnő elszíneződést vesznek észre, amit ha a fogorvos feltár, láthatóvá válik a hatalmas, szinte az egész fogat felemésztő szuvasodás, amelynek eltávolítása után már csak egy tátongó űr és egy vékony zománcréteg marad vissza. Súlyos esetben akár nagy fertőzések, gyulladások alakulhatnak ki, sőt akár a fog elvesztése is lehet a következménye. Ezért is nagyon fontos a gyakori fogorvosi kontrollvizsgálat, hogy a kezdődő folyamatokat korán lehessen ellátni!

Mi a barázdazárás?

A maradó fogak szuvasodása megelőzhető barázdazárással, ami az ép, illetve kismértékben szuvas barázdáknak egy speciális tömőanyaggal való lezárását jelenti.

A frissen előtört fogak felszínét letisztítva – fúrás nélkül – különleges nagy behatoló képességű tömőanyagot visz fel az orvos a fog felszínére, ami befolyik a barázdák mélyére, így elzárja a szuvasodást keltő lepedék bejutásának útját.

A barázdazárás hosszú évekig tartós marad és garantálja az alatta levő fogállomány épségét.

A maradó fogakat, amennyiben barázdájuk nem tisztítható formájúak, előtörésük után célszerű rögtön barázdazárni. Előfordul, hogy pár hónapos késlekedés után sötét csíkok jelennek meg a fogak rágófelszínén. Ekkor az ún. mikroinvazív technika segítségével kiterjesztett barázdazárás végezhető, amely a csíkok nagyon finom, vékony fúróval történő felszíni feltárását jelenti a legminimálisabb foganyag feláldozásával.

Célja a prevenció, azaz a megelőzés, hogy a barázdák feltöltésével megakadályozzuk a fog elszuvasodását.

Az első maradó fog megjelenésétől (kb. 6 éves kortól) javasolt. Az eljárás alkalmazásával a fogszuvasodásnak leginkább kitett barázdák mélységét csökkenthetjük, ezáltal a fog felszíne simábbá, és így könnyebben tisztíthatóvá válik. A barázdazárás különösen fontos szerepet tölt be a gyermekek fogai épségének megőrzésében.